De partners in het project ‘Het CO2-arme Stiltrilblok’ ontwikkelen een nieuw bindmiddel voor beton. Dit wordt gemaakt van onder andere kunststof restafval, en zo ontstaat beton zonder cement.

In een periode van 5 jaar wordt hiermee ongeveer 26.000 ton CO2-uitstoot bespaard. Het consortium bestaat uit: Altena Civiele Techniek (Kampen), Berdal Rubber & Plastics (Almelo) en United Waste (Rotterdam). Partners hebben succesvol gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor slimme CO2 -reductie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.