Namens alle medewerkers van de Altena Groep wensen we iedereen een voorspoedig 2018 !!