de drainerende versie

RONA®Drainverbandblok

DRAINEREND


Voor bermen die vragen om waterberging en/of waterdoorlatendheid heeft Altena een drainerende versie van haar bermverbandblokken ontwikkeld: de RONA®Drainverbandblokken.

Dit grasbetonblok wordt van gemodificeerd zeer open beton gemaakt met 20% holle ruimte in de beton. Daardoor past het RONA®Drainverbandblok uitstekend naast een verharding van ZOAB.

MINDER GELUID


Door het zeer open karakter van de drainblokken veroorzaakt een bermverharding van RONA®Drainverbandblokken minder geluidshinder. Bij een wens voor meer comfort of nog minder geluid kunnen we ook een vlakke uitvoering van dit grasbetonblok leveren.

ADVIES
Vragen? Neem contact met ons op. Wij hebben een brochure en bestekstekst voor u klaar liggen.


Onze bermverhardingen