kennisplatform CROW innovatie

RONA® Stilwildrooster Altena Infra31 - 20150312_130608

Altena Infra-materialen staat met 4 innovatieve producten in de nieuwe bibliotheek Infra-innovatie van het CROW Netwerk.

Voor meer informatie kunt u klikken op de onderstaande link naar het kennisplatform van het CROW.

Innovatieplatform CROW

Het stilwildrooster (links), lage geluidsscherm(rechts), de stiltril bermverharding (linksonder) en de zelfreinigende berm (rechtsonder) van Altena Infra-materialen zijn recent opgenomen in de vernieuwde  Infra-innovatie bibliotheek van het kennisplatform CROW. *)

RONA®Stiltrilblok Altena Infra

 

(* Het Infra-Innovatie Netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van decentrale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen). Initiatiefnemers zijn de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland, en de gemeenten Enschede en Zoetermeer. Het initiatief wordt inmiddels door alle provincies gedragen (ook financieel) en ook de gemeenten Houten, Breda, Den Haag, Enschede, Zoetermeer en Rotterdam hebben zich aangesloten. CROW ondersteunt het netwerk.

Het netwerk wordt hét centrale gremium waar opdrachtgevers en opdrachtnemers, vragen en ideeën, obstakels en oplossingen, processen en technieken elkaar kunnen vinden. Het netwerk wil de krachten van alle decentrale overheden bundelen, maar ook aannemers en toeleveranciers betrekken. Zij hebben immers vaak ideeën, die ze nu onvoldoende kwijt kunnen.

Opdrachtnemers willen graag innoveren. Daarmee kunnen zij zich namelijk onderscheiden van hun concurrenten. Dan moeten zij echter wel de kans krijgen om hun innovaties aan te bieden en in de praktijk uit te proberen. Er moet de mogelijkheid zijn om een dusdanige  omvang van de markt voor innovaties te creëren, dat de ontwikkelkosten kunnen worden terugverdiend.

bron: www.crow.nl