Bescherming invaren bij hoog water

Het klimaat verandert, waardoor rivieren steeds meer water te verwerken krijgen. Om te voorkomen dat schepen bij hoog water de gegraven nevengeul Lent bij Nijmegen invaren wordt deze beschermd met een drijvende pontons welke zijn voorzien onze kunststof profielen.